• diplomko.png
  • kolodece.png
  • obrazovanjebaner.png
  • obrazovanjenova.png
  • osnovko.jpg
  • pepsis.png
  • pinfo.jpg

Образовање

Aутор текста Administrator недеља, 12 децембар 2010 13:15 ПДФШтампаЕл. пошта

Група рачунарских програма писаних за основно и средње образовањe

obrazovanjenova

Стручни сарадници располажу стручним знањем за препознавање проблема ученика а компјутерски програм "Основко / П-инфо"  тј. "Електронска психолошко-педагошка књига" треба да им послужи као алат за решавање тих проблема.
Програм омогућава модеран и ефикасан начин вођења педагошке и психолошке документације о ученику. Документација се базира на релевантним подацима о ученику који су утемељени на научним принципима педагошке и психолошке науке.
На овај начин прикупљени подаци представљају базу података о понашању ученика, резултатима његовог рада, породичној констелацији, социјалном понашању, тенденцијама или испољеним елементима социјалних деформација, адаптацији на школску средину итд.
Програм у техничко-информатичком смислу представља релациону базу података и омогућава формирање комплетне електронске картотетеке и електронског досијеа сваког ученика. Омогућена је анализа података и категоризација информација о карактеристикама ученичке популације што омогућава у сваком временском интервалу снимак ученичког понашања и резултата рада на нивоу појединца, одељења, образовног профила и школе.
Са превентивног аспекта, то представља реалну основу за спречавање непожељног понашања ученика и благовремено предузимање адекватних психолошких и педагошких мера и поступака. Обзиром да смо на терену превенције и ресоцијализације ученика то неблаговремена реакција стручних служби може имати фаталне последице.
Диструбуција информација до меродавних пунктова у оквиру школе, психолошко-педагошке службе и разредних старешина је на овај начин веома садржајна и брза а добија се притиском на дугме компјутера. Истовремено, прикупљени подаци имају јединствен и стандардан облик што омогућава поређење добијених резултата између стручних служби из различитих школа. Програм омогућава интерперсоналну комуникацију школских стручних служби и са факторима ван школе који се баве овом проблематиком као што су Центри за социјални рад, полицијске службе, спортски клубови итд.
С обзиром да је вођење документације у школама методом папир-оловка и даље хронични проблем који додатно отежава па чак и онемогућава превентивни рад стручних служби, то се коришћењем овог програма ослобађа временски простор за интензивнији саветодавни и психолошки и педагошки рад са учеником, породицом ученика, са ђачким колективом.
Вођење педагошко-психолошке документације подразумева трошење значајне менталне енергије а код стручних сарадника изазива велики стрес што би у значајној мери било редуковано коришћењем  програма  "Основко / П-инфо".
Мишљења сам да стручним сарадницима треба омогућити коришћење овог програма у свакодневном раду јер поред реченог садржи и разрађене методе превенције преступништва малолетника.

Област основног и средњег образовања

Основко или П-инфо, основношколско и средњешколско образовање ...
Програми који су 2000.г. проглашени за иновацију године у образовању од стране Савеза педагога Југославије, кумулативни досије ученика и наставника, протокол, анализа података и спискови ...

Матурко, програм за попуњавање документације ученика основних школа (сведочанства, Вукове и Посебне дипломе на старим обрасцима) ...

Дипломко, евиденција података о ученицима основних и средњих школа, оцене ВД и СT мере, изостанци, анализа и спискови података, попуњавање ученичких докумената, израда глобалног и оперативног наставног плана и програма...

Адресар, комплетан адресар свих основних и средњих школа са територије Србије и Црне Горе - без Косова и Метохије. Овај програм омогућава претраживање постојећих података по било ком од могућих критеријума. Поред претраживања могуће је и издвајање података ради, нпр., штампања налепница за писма са подацима о адреси школа.

Кључне речи:

модеран и ефикасан програм, педагошка документација, психолошка документација, социјално понашање, социјалне деформације, превенција и ресоцијализација.

Пријави Google-u Последње ажурирано петак, 17 фебруар 2012 16:24