ОнАир

Aутор текста Administrator субота, 11 децембар 2010 12:01 Штампа


Програм писан за подршку у раду и праћење пословања радио станица

Радили смо радио и ја, а сада ради само радио !!!

 

onair

OnAir  r. 1.01

Информациони систем у радио дифузији

Програм OnAir вер. 1.01
OnAir MP3 Плејер вер. 1.01

О програму

OnAir - потпуна аутоматизација рада радио станице уз коришћење моћног MP3 плејера, аудио копира, аудио конвертора, фонотека, снимање - регистрација радио програма, снимање - регистрација телефонских разговора ...

ПЛАНИРАЊЕ РАДИО ПРОГРАМА

Израда програмских схема (кошуљица) са подацима о термину емитовања, називу емисије и списком људи који учествују у њеној реализацији. Омогућено штампање плана из програма или извоз у MicrosoftWord формату.

ФОНОТЕКА

Унос података о носачима звука (музичка касета, плоча, компакт диск) и података о нумерама са њих. У ове податке могу бити укључени подаци о ИД броју, Називу - Имену извођача, називу материјала, години издавања, врсти и подврсти материјала. Поред ових података могу се уносити и подаци везани за називе нумера, трајање нумера као и подаци о текстописцима, композиторима и аранжерима. Унос података о MP3 нумерама је аутоматизован. Сви унети подаци се могу претраживати по горе набројаним критеријумима.

Издвајање података ради формирања музичких листи од стране музичких сарадника, уредника. Листе садрже податке о извођачу, нумери (р.б., трајање), носачу, појединачном и укупном времену трајања нумера као и музичке листе, податке о емисији за коју се спрема музичка листа...

CD ПЛЕЈЕР
MPx Плејер
МИКСЕТА

Ови модули омогућавају емитовање компримованих музичких датотека као и класичних CD наслова. У току емитовања материјала може се користити миксета за манипулацију излазним сигналом (Избор: MPx или CD; ниво звука). Омогућена израда музичких листи по избору корисника, по избору програма, по жанру - врсти музике... FadeIn-FadeOut, еквилајзер, експорт *.MP3 формата у *.WAV формат, Самосталан рад у неограниченом временском интервалу (зависно од ресурса рачунара), као и Емитовање радијског материјала: џинглова, шпица, реклама, подлога, најава "кроз" музичке нумере ...

Регистрација - снимање радио програма

Телефонски PHONO-сервис

О MP3 плејеру

OnAir r. 1.01 - MP3 плејер... 

Добродошли у OnAir r. 1.01 - MP3 plejer, моћан менаџер Ваше MP3 колекције музичких нумера. Направљен је тако да омогућава тражење и емитовање (свирку) MP3 фајлова на што је могуће лакши начин уз коришћење MP3 TAG-a или не. Препорука аутора програма је да се овај плејер користи уз проверу MP3 TAG-a, јер у том режиму рада је могуће искористити све његове могућности.
При првом покретању програм ће кренути у претрагу Вашег диска за MP3 нумерама. Дозволите му да ову радњу уради до краја. Будите стрпљиви, јер претраживање зависи од величине Вашег диска и броја нумера на њему.
После ове радње преко " Опције " из главног менија укажите на место где се налазе нумере јер ће то место бити у фокусу програма. На ово место, директоријум, које сте указали биће снимане нове листе нумера, а ту би требало да се налазе и остале листе креиране неким другим програмом. Ово место се може по потреби мењати у зависности од броја дискова на Вашем рачунару.

Из садржаја:

Манипулација нумерама из листе нумера из које иде свирка

Додавање нумера у листу нумера

Еквилајзер

Извоз музичке колекције

Израда нове листе нумера

Конверзија MP3 у WAV-e формат

Подаци о нумери

Премештање фајлова

Претраживање нумера

Свирка по случајном избору

MP3 Плејер - Свирка по случајном избору

Ово је алат који Вам омогућава да на једноставан начин направите листу музичких нумера дефинисану временом њеног трајања уз постављање додатних услова.

Један од додатних услова је да укажете на старост музичке нумере везан за њено пристизање у Вашу колекцију нумера, као и да ли да изабере по музичком жанру или не. Јасно је да се и при овом претраживању користи MP3 TAG нумере. По дефинисању ових критеријума кликните на тастер са натписом "Направи листу".

Израда нове листе нумера 

И овај програм као и многи други подржава израду, чување и отварање " *.m3u " листа нумера. Успешно ће отворити и листе нумера креиране у другим програмима који се користе у сличне сврхе.

Koлекција критеријума за издвајање нумера 

Коришћењем овог плејера, а зарад потребе за издвајањем нумера по неком критеријуму, на располагању Вам стоје два начина. Први начин за издвајање нумера је везан за строго коришћење MP3 TAG-a који се формира уз сваку музичку нумеру. На овај начин могуће је издвајати нумере по следећим критеријумима:

-         Назив Албума,
-         Име, Назив извођача,
-         Врста музике, жанр.

Кликом миша на неки од ових тастера изазваћете приказ нумера по изабраном критеријуму. У десној половини прозора видеће се листа Албума или Извођача или листа Врсте музике, зависно од тога који је критеријум постављен. Кликом миша на податак у овој листи, изазваћете постављање нумера које су као такве описане. Даљи избор нумера вршите на познати начин.

Други начин за издвајање нумера се користи при тражењу нумера које у свом називу имају низ карактера који је постављен при тражењу. У овом случају се не користи MP3 TAG нумере. Потребно је изабрати полазни фолдер-директоријум и указати да ли да програм претражи и поддиректоријуме. После ове радње уз обавезно коришћење " * " џокер знакова унесите податак који желите да нађете у поље описано са " Шта тражите -... ". Када поставите ове услове кликните на тастер са натписом " Тражи ". Резултат претраживања видеће се у листи изнад овог поља за постављање критеријума. Даљи избор нумера вршите на познати начин.

Уређивање омота

Неопходно је имати слику омота Албума  за ову радњу.

Eквилајзер за први плејер 

Кориснику овог програма је на располагању и осмоканални еквилајзер по сваком од плејера којим са великим успехом може да изврши корекцију тона нумера које су у свирци из листе нумера. Да би еквилајзер дао резултат мора се најпре кликнути у бели квадратић поред кога пише "Укључи еквилајзер". После тога корисник треба да помера клизаче у "+" или "-", зависно од тога какав ефекат над звуком жели да постигне. Боја и квалитет тона ће се мењати померањем клизача. Ефекат измене позиције неког од клизача ће се моћи чути преко извора звука у просторији.

Eквилајзер за други плејер

Кориснику овог програма је на располагању и осмоканални еквилајзер по сваком од плејера којим са великим успехом може да изврши корекцију тона. Да би еквилајзер дао резултат мора се најпре кликнути у бели квадратић поред кога пише "Укључи еквилајзер". После тога корисник треба да помера клизаче у "+" или "-", зависно од тога какав ефекат над звуком жели да постигне. Боја и квалитет тона ће се мењати померањем клизача. Ефекат измене позиције неког од клизача ће се моћи чути преко извора звука у просторији.

Снимање MP3 датотеке у WAV датотеку 

Из овог програма могуће је извршити конверзију фајла из MP3 формата у WAV формат.

Извоз музичке колекције 

Податке о музичкој колекцији нумера можете снимати у два формата.   Треба најпре одабрати врсту фајла за извоз и наставити дијалог са програмом све до извештаја о формираном фајлу са подацима о Вашим нумерама.

Отварање колекције нумера

У наредној верзији програма.

Подаци о нумери

На овом месту можете да извршите ажурирање MP3 TAG-a ако то нисте урадили при конверзији WAV-e  фајл формата у MP3. Унесите податке о нумери у одговарајућа поља и снимите их.

Претраживање нумера...

MP3 плејер може да се користи у два режима рада.

Први: Режим рада уз обавезну проверу MP3 TAG-a 
Други: Режим рада без провере MP3 TAG-a
У овом режиму рада нумере претражујете уношењем џокер знакова и текста који желите да буде пронађен у називу фајла.

НПР. *riblja*, *.mp3, *bil se mala*, итд.

При овом начину претраживања ТАГ се не проверава.

Премештање фајлова

Премештање фајла са једног места на друго,  тачније, из једног у други директоријум. У дијалог прозору треба да покажете у који директоријум премештате, потврдите и фајл ће бити премештен.

Додавање нумера у листу нумера ...

Претраживање нумера можете радити уз читање MP3 TAG-а или без читања MP3 TAG-а. Да би нумеру додали у неку листу нумера морате је најпре означити кликом миша на њен назив. Ако желите селекцију више од једне нумере држите тастер Ctrl притиснутим а левим тастером миша означавајте нумере за издвајање.

Манипулација нумерама из листе из које иде свирка

На главном прозору MP3 плејера постоје два тастера уз чију помоћ се може заиста доћи до плејера. Тастери имају на себи натпис " Аутомикс ". После клика миша на један од ових тастера појавиће се нови прозор у оквиру кога манипулишете нумерама које иду у свирку.

У овом делу листе фајлова можете вршити промену редоследа свирке нумера. Подржана је ткзв. техника DragAndDrop - Одвуци и спусти. Кликнете левим тастером миша на нумеру којој желите промену редоследа, држите леви тастер миша притиснутим и повлачите је на место где желите да се она налази. Када дођете на то место, ослободите леви тастер миша и нумера ће се наћи баш на том месту. Овај поступак понављајте све док не будете задовољни редоследом нумера. За време  док мењате редослед нумера "свирка може да иде". Када завршите промену редоследа кликните на картицу са натписом " Листа нумера ".

Избор нумере која иде у свирку вршите двоструким кликом левог тастера миша на назив нумере из листе која је испред Вас. Избор нумере и покретање плејера можете извршити и притиском на тастер " Enter".


СНИМАЊЕ (РЕГИСТРАЦИЈА)  РАДИО ПРОГРАМА

Омогућено аутоматско нон-стоп снимање радио програма - у складу са законском обавезом. Датотеке у које се бележе емитовани садржаји су у  "*.wav" и"*.мп3" формату са податком о датуму и времену уписа. Садржаји се уписују према дефинисаном времену уписивања, због лакшег проналажења у случају потребе. (нпр. 60 мин., 45 мин., 30 мин.).

TЕЛЕФОНСКИ  (PHONO) СЕРВИС

  • Омогућено снимање телефонских разговора, позива слушалаца нпр., телефонских позива из студија, као и снимање неког телефонског сервиса ради реемитовања.
  • Омогућено копирање компакт дискова са музичким садржајем на хард диск рачунара у WAV формату.
  • Омогућена конверзија датотека *.WАV формата у MP3 формат као и конверзија *.MP3 формата у WAV формат ...
  • Омогућен мрежни рад програма.
  • Инсталација програма аутоматизована.
  • Исцрпна помоћ кориснику програма.

Кључне речи:

планирање програма, фонотека, музички сарадник, цд плејер, мп3 плејер, миксета, регистрација програма, телефински сервис, аутоматизација радио станице, мониторинг радио програма, аудио стриминг, програм за радио станице

Пријави Google-u Последње ажурирано петак, 17 фебруар 2012 16:04