• arhiviranje.png
  • corel000.png
  • corel001.png
  • corel002.png
  • corel003.png
  • filter.png
  • finansijskiPlan.png
  • gantogramCeo.png
  • planit002_resize.png
  • planit003_resize.png
  • planitV_resize.png

ПланИт

Aутор текста Administrator субота, 11 децембар 2010 11:36 ПДФШтампаЕл. пошта

Програм писан за подршку у раду и праћење послова предузећа која се баве нискоградњом

Подржан рад са градилиштима, материјалима, подизвођачима, превозницама !!!

Информациони систем у пословању предузећа нискоградње

planit
Програм ПланИт, вер. 1.01

О програму

Овај програм је намењен грађевинским предузећима која се баве нискоградњом. Користећи овај програм корисници могу да ураде:

- план месечне реализације,
- анализу остварене месечне реализације,
- евидентирају своје пунктове, места где имају своју механизацију и људство,
- евидентирају могуће врсте радова,
- евидентирају инвеститоре и локације где се врше одређени радови,
- направе месечни динамички план - гантограм употребе потенцијала предузећа,
- евидентирају кооперанте и њихове потенцијале ангажоване на пословима матичног предузећа,
- евидентирају сваку радну активност својих људи и машина као и коопераната на радним локацијама,
-евидентирају сваки пријем материјала и ангажовања машина и радне снаге, како своје тако и својих коопераната. Из поменутих радњи лако се да закључити да је омогућена контрола пријављених радњи од стране коопераната кроз достављене рачуне простим поређењем података унетих коришћењем овог програма прибављених од шефова градилишта.

Обрада финансијског плана на месечном нивоу

Да би била могућа обрада било којих података мора бити испуњен услов да такви подаци постоје, тј. да су унети. Унос података о финансијском плану на месечном нивоу базиран је на реализацији по пунктовима предузећа. Значи, најпре се морају унети подаци о пункту за који се жели пратити реализација на месечном нивоу, односно о пунктовима за које се желе пратити и поредити финансијски планови на месечном нивоу.

Дефинисање графике за гантограм

Прозор за уређивање графичких илустрација које ће бити коришћене при изради динамичког плана радова и коришћења машинског и људског потенцијала. Графичке илустрације (сличице) потребно је направити у неком програму за уређивање слика у величини од 10х10 пиксела у БМП формату и снимити их у корени фолдер овог програма. За сваку врсту радова и машину којом се ти радови изводе потребно је дефинисати, направити одговарајућу графичку илустрацију, сличицу. При изради динамичког плана а за дане коришћења конкретне машине потребно је употребити припремљену илустрацију. Ово је начин да се визуелном методом планира коришћење расположивих ресурса предузећа како не би долазило до преклапања у термину коришћења исте машине или до стајања исте. Осим ове намене, ове илустрације ће бити коришћене и код штампања урађеног динамичког плана у зони извештаја названој "Легенда".

Галерија слика

По завршеном уносу назива радова (активности) извршите доделу графичког детаља, симбола за сваку од евидентираних активности, радова. Графички детаљ, слика треба да се разликује за сваку од постојећих активности. У делу прозора названом галерија слика, кликните мишем на слику коју желите да употребите као илустрацију, затим одведите курсор миша у колону табеле са натписом "Симбол". Опис, назив радова који желите графички да илуструјете мора се налазити са леве стране курсора миша. Довољно је да кликнете у одговарајућу ћелију само једном. Приметићете да се у то поље уписала изабрана слика, илустрација. Ову радњу понављајте неопходан број пута.

Кључне речи:

месечна реализација, анализу остварене месечне реализације, евиденција пунктова, механизације и људства, врсте радова, инвеститори и локације, месечни динамички план, гантограм употребе потенцијала предузећа, кооперанти и њихови потенцијали, радну активност људи и машина, пријем материјала, ангажовања машина и радне снаге.

Пријави Google-u Последње ажурирано петак, 17 фебруар 2012 16:03