• 001_1.png
 • 002_1.png
 • 003_1.png
 • 004_1.png
 • 005_1.png
 • 006_1.png
 • 007_1.png

ФиМат

Aутор текста Administrator субота, 27 новембар 2010 17:44 ПДФШтампаЕл. пошта

Програм писан за подршку у раду и праћење пословања грађевинских предузећа

Подржан рад и са стовариштем грађевинског материјала !!!

Информациони систем у пословању грађевинских предузећа

fimat

FiMat (у фази тестирања)
ver. 1.0

 

 Програм је намењен грађевинским предузећима и подржава следеће:

 • Формирање базе података о радницима, кооперантима и трећим лицима,
 • Обрачун плате радницима по неколико основа (режијски рад - према степену стручне спреме, рад на сат, надница, коефицијент - за нека радна места где није другачије могуће израчунати плату),
 • Исплату радника на разне начине: у новцу, материјалу ... Одобравање кредита радницима на одређен број рата уз договорену камату (Један радник може узети више кредита), Од сваке наредне исплате личног дохотка врши се обустава по сваком од кредита за износ рате. Врши се евиденција отплаћених кредита кроз број уплаћених рата као и износ укупног дуга,
 • Вођење дневног радног листа - карнет. Евидентирајте изостанке радника са посла због боловања, оправданог или неоправданог изостајања. Радницима који заслужују стимулацију у виду награде можете повећавати плату. Радницима који заслужују казну можете смањивати плату за одрећени број процената. Увећање или умањење плате можете радити у току уноса дневног времена или при месечном обрачуну,
 • Евидентирање сваког излаза/улаза материјала из/у Ваше складиште задуживањем коопераната или вас самих,
 • Задуживање коопераната преко објеката где обављају радове уз опис самих радова или на неки други начин,
 • Праћење трошкова по објекту и по врсти радова,
 • Праћење ДПО по сваком кооперанту или по свим кооперантима на општем, месечном и годишњем нивоу,
 • Праћење финансијске ефекте пословања на општем, месечном или годишњем нивоу,
 • Евидентирање донаторске активности предузећа,
 • Остваривање контаката коришћењем InterNet-a - Зашто не би користили мејл систем из овог програма,
 • На располагању је систем за архивирање података ради њиховог чувања или ради преноса на други рачунар.
 • Немојте се бринути око безебедности, тајности података. Програму и подацима може приступити само онај ко зна приступну шифру.
 • За приступ програму неопходно је унети назив корисника и приступну шифру,
 • Пријаву више корисника и доделу различитих нивоа приступа програму. У зависности од нивоа приступа корисник програма може да уради само оно што му дозволи онај ко има максималан степен приступа програму и подацима.
 • Систем за помоћ кориснику програма.

Кључне речи:

обрачун плата, пословање предузећа, рад стоваришта, трошкови на градилишту, карнет, евиденција радног времена

Пријави Google-u Последње ажурирано петак, 17 фебруар 2012 16:07