• erangit.jpg
 • image012_resize.jpg
 • image014_resize.jpg
 • image018_resize.jpg
 • image030_resize.jpg
 • image032_resize.jpg
 • image034_resize.jpg
 • image036_resize.jpg
 • image038_resize.jpg

ЕРангИт

Aутор текста Administrator среда, 08 децембар 2010 19:02 ПДФШтампаЕл. пошта

Програм за евиденцију власника грађевинских објеката и процену насталих штета над истим услед дејства елементарних непогода, рангирање, обештећење...

Непогода - власник - објекат - процена - ранг листа - обештећење

 

Програм Е-РангИТ вер. 1.01

erangit

Рачунарски програм Е-РангИТ

НОВО !!!
ДОДАТАК ПРОГРАМУ У НАЈНОВИЈОЈ ВЕРЗИЈИ

Програм за:

 • процену вредности грађевинских објеката,
 • процену штете на грађевинским објектима дејством елементарне непогоде,
 • евиденцију власника грађевинских објеката оштећених елементарном непогодом,
 • евиденцију грађевинских објеката оштећених елементарном непогодом,
 • унос законских критеријума за процену штете и бодовање приоритета за надокнаду штете,
 • бодовање власника оштећених објеката,
 • израда и штампање ранг листа приоритета ...

 

О програму

Програм Е-РангИТ је намењен радницима општинске управе и омогућава бодовање власника објеката оштећених елементарном непогодом како би могли уз коришћење рачунара да креирају ранг листе приоритета за градњу нових објеката као и реконструкцију постојећих, оштећених.

Ово је иначе, главни део пројектног задатка постављеног за решавање овог проблема и састоји се из:

 • Евиденција власника оштећених објеката према извештају надлежне комисије,
 • Постављање критеријума за бодовање власника оштећених објеката,
 • Унос података из извештаја надлежне комисије о оштећеним објектима и спроведене анкете са територије општине, уз процену настале штете,
 • Бодовање власника оштећених објеката према утврђеним критеријумима,
 • Креирање и штампање ранг листа власника објеката оштећених елементарном непогодом,
 • Увид у оригиналне податке из извештаја надлежне комисије за утврђивање штета и штампање тих података.

 

Као додатак, независно од пројектног задатка, у програм су укључени следећи модули:

 • Систем за архивирање података,
 • Систем за коришћење InterNet-а путем електронске поште,
 • Систем за помоћ кориснику у току коришћења програма.

Програм се извршава на свим рачунарским конфигурацијамa  подржаним Windows9x и новијим верзијама оперативних система.

Програм Е-РангИт вер. 1.01 је примењен, а и даље се користи, за обраду података о штети на објектима у ваљевском округу насталим као последица разорног земљотреса који се догодио на дан 30.09.1998.г. у Колубарском округу, на територијама општина Уб, Ваљево, Љиг, Мионица и Лајковац, познатији као Мионички земљотрес.

Унос података

Под уносом података подразумева се унос података о власнику објекта-парцеле, месту становања, месту објекта-парцеле, врсти и опису штете, процени штете итд. Посебну пажњу обратити при уносу следећих података:
-          О броју чланова домаћинства који користе објекат.
-          О објекту, да ли је као такав једини у домаћинству. Ови подаци се односе на коришћење оштећеног објекта, да ли се објекат користи или не и ако се користи у којој мери се користи.
-          О квалитету градње објекта.
-          О подацима о старости објекта,
-          О примаоцима социјалне помоћи,
-          О здравственом стању чланова породице, инвалидима рата, погинулим у рату.

Унос података о члановима породице власника оштећеног објекта-парцеле

У оквиру овог програма може се вршити унос података о члановима породице на два начина: детаљан унос података или унос података о броју чланова породице власника објекта оштећеног непогодом.

Подаци који се овом приликом уносе не подразумевају само број чланова породице већ и њихова имена, сродство са власником објекта (податак се бира при уносу), датум рођења, радни статус (податак се бира при уносу), здравствено стање (податак се бира при уносу), итд.

Бодовање према унетим подацима и дефинисаним условима

Ово је место које се не сме заобићи у поступку припреме података за израду Ранг листе. На овом месту се врши бодовање свих унетих података како од оних које је прикупила надлежна комисија тако и података прикупљених анкетом.

Припрема података за формирање ранг листе

Ако се изврши унос нових података, унос података из анкете, унос података о породици - пре формирања ранг листа неопходно је да избодовати податке па тек онда да урадити припрему података за формирање Ранг листа.

Ранг листе се формирају по критеријуму износа штете на објекту и броју бодова као примарним условима и то за:

-          6 категорију,

-          4 и 5 категорију, и

-          1, 2 и 3 категорију степена оштећења грађевинских објеката.

 

НОВО !!!
ДОДАТАК ПРОГРАМУ У НАЈНОВИЈОЈ ВЕРЗИЈИ

Грађевински нормативи

Користећи програм E-RangIT у његовој PRO варијанти могуће је дефинисати нове, изменити или користити постојеће грађевинске нормативе за извођење одређених грађевинских радова који садрже податке о материјалима и количинама истих за извођење дефинисаних радова. Поступак дефинисања грађевинских критеријума замишљен је и треба да се изводи на следећи начин.

Најпре треба унети податке о грађевинским материјалима, материјалима који се користе при извођењу грађевинских радова. Сада је могуће и треба унети податке о грађевинским радовима, радовима који се изводе у току градње или реконструкције грађевинских објеката. По уносу ових података треба унети податке о грађевинским материјалима, материјалима потребним за извођење изабране врсте грађевинских радова.

Обрачун потребних материјала за градњу - санацију грађевинских објеката

Ову радњу подржава варијанта програма E-RangIT у верзији PRO.

Неопходно је кликнути на податак о непогоди која је изазвала штету на стамбеним објектима, како би се могли издвајати подаци на основу овог критеријума.
По постављању горњег услова треба изабрати власника оштећених грађевинских објеката, кликом миша на његово име или поступком претраживања - па клик миша на његово име.

Поступак обрачуна потребног грађевинског материјала тече овако:

Унети шифру у поље за унос шифре граћевинских радова. Треба унети шифру, или врсту грађевинских радова изабрати кликом миша на стрелицу у пољу за избор врсте грађевинских радова. Податак о изабраној врсти грађевинских радова биће видљив у описаном пољу. Ако је врста грађевинских радова изабрана како треба унесите предмер (јединицу мере за предвиђене грађевинске радове) истих у поље за унос предмера.

Сав потребни материјал по предмеру уписаће се у табелу материјала за изабрану врсту радова.Овде се има могућност прегледа материјала по изабраној врсти радова, па ако нешто није у реду, може се вршити брисање података везаних само за изабрану врсту радова. Брисање података се не одражава на друге грађевинске радове и потребне материјале за њихово извођење.

Када се заврши унос предвиђених грађевинских радова код предметног власника, онда се може одштампати листа предвиђених грађевинских радова кликом миша на тастер са натписом Штампај испод табеле за увид у грађевинске радове као и спецификацију потребног грађевинског материјала за извођење (свих) предвиђених грађевинских радова (Клик миша на тастер са натписом Штампај - налази се испод табеле за увид потребног материјала по врсти грађевинских радова). Спецификација грађевинског материјала садржи податке о материјалима и њиховим количинама без обзира на врсту грађевинских радова.

Поред спецификације потребног материјала по предметним власницима, исту се може штампати и на нивоу месних заједница (треба изабрати месну заједницу па клик мишем на тастер Припреми и одштампај), као и спецификацију потребног грађевинског материјала на нивоу целе општине.

Кључне речи:

елементарна непогода, евиденција власника објеката, евиденција објеката, процена штете на грађевинском објекту, процена вредности грађевинског објекта, ранг листа, грађевински нормативи, надокнада штете услед дејства елементарне непогоде.

Пријави Google-u Последње ажурирано петак, 17 фебруар 2012 16:13