• pravda.jpg
  • pravda4.jpg
  • pravda5.jpg
  • pravda6.jpg
  • pravda7.jpg
  • pravda8.jpg
  • pravda9.jpg
  • pravda10.jpg

Правда

Aутор текста Administrator среда, 08 децембар 2010 19:00 ПДФШтампаЕл. пошта

Програм писан за подршку у раду правничких и адвокатских канцеларија

Омогућен рад уз коришћење текстова закона, судске праксе и правних мишљења!!!


Информациони систем у пословима правничких и адвокатских канцеларија

pravda

Програм ПраВда - ЈustIce вер. 1.01

О програму

Програм, JustIce - ПраВда вер. 1.01, је намењен правницима, адвокатима, адвокатским приправницима и осталим радницима који су директно или индиректно укључени у послове правне сфере, као и другим (професионално) заинтересованим структурама.

Настао је као покушај увођења система аутоматске обраде података и у ову сферу, због прецизнијег, бржег и лакшег начина добијања правих - потребних инфомација ради ефикаснијег деловања у циљу постизања што је могуће бољих резултата рада са странкама.

Унос података

Унос података о клијентима, странкама представља један од услова који је неопходно испунити да би било какву радњу над и са подацима било могуће урадити.

Подсетник - Планер корисника програма

Корисник овог програма има на располагању и модул уз чију помоћ без икаквих проблема може водити план својих обавеза везаник за термине рочишта, састанака.

По сваком покретању програма активира се прозор у коме корисник може да види шта од обавеза има за текући дан. Поред те могућности, може да провери какве му обавезе предстоје у наредним данима. Наравно, неоппходно је ову врсту података уносити благовремено и на правом месту, што и јесте услов да ова могућност добије и свој смисао.

E-Mail

У програмски пакет JustIce r. 1.01 укључен је и модул за слање и примање електронске поште коришћењем InterNet-a.

Поред електронске поште, као начина комуникације између удаљених корисника и рачунара могуће је повезивање рачунара коришћењем телефонске линије и на тај начин размена свих података, слање и примање телефакса итд.

Архивирање података

Кориснику на располагању стоји и алат за архивирање података. Значи, омогућено је складиштење података на магнетне медије ради њиховог чувања , коришћења кроз догледно време. Податке је пожељно архивирати редовно.

Главни алати

Као главни алати у овом програму јављају се следећи:

- категоризацијa предмета (парница, кривица ...),
- катeгоризацијa поднесака (тужба, жалба, молба, овлашћење ... са бројним <пелцерима>),
- моћан уредник текста, који све садржаје веже за одређени предмет а према врсти - типу сваког поднеска посебно,
- евиденцијa састанака и поднесака,
- израдa трошковника по поднесцима и заступањима из предмета;
- инсталација програма аутоматизована,
- омогућен мрежни рад програма,
- исцрпан систем за помоћ кориснику програма,
- текстови закона, правних мишљења и судске праксе...

Кључне речи:

правни послови, адвокатска канцеларија, текстови закона, правна мишљења, судска пракса, категоризација предмета, категоризација поднесака, евиденција састанака, израда трошковника.

Пријави Google-u Последње ажурирано петак, 17 фебруар 2012 16:15