еМатичар

Aутор текста Administrator среда, 08 децембар 2010 18:54 Штампа

Програм за праћење и евиденцију стања грађана..., матичне књиге

Књига рођених, Књига држављана, Књига венчаних, Књига умрлих ...
Извоз података, Увоз података, Попуњавање Законом прописаних образаца

Програм ЕМатичар, вер. 3.01

ematicar

еМатичар

Програм за праћење и евиденцију
стања грађана


Извршена је реконструкција локалне базе података рачунарског програма еМатичар вер. 2.01, чиме је достигнута пуна компатибилност са структуром јединствене базе података централног система Министарства за државну управу и локалну самоуправу. Овом радњом омогућено је иницијално преузимање података из локалне самоуправе у централну базу података као и издвајање, извоз и достава дневних измена података у централну базу података.

 

О програму

Програм еМатичар, вер. 3.01 је намењен радницима Општинске Матичне службе за праћење и евидентирање стања грађана.

Пројектним задатком везаним за израду овог програма постављени су следећи услови које програм мора да подржи:

Формирање и унос података у Матичну књигу рођених грађана,
Формирање и унос података у Матичну књигу венчаних грађана,
Формирање и унос података у Матичну књигу умрлих грађана,
Формирање и унос података у Књигу држављана.

Свака од Матичних књига формирана је у складу са Законом постављеним условима о Матичној књизи грађана, у сваком погледу - не само по питању обима и врсте података који се уносе, чувају и обрађују.

Овај програм је опремљен алатима за израду извештаја, уверења, потврда о стањима грађана, зависно о којој књизи је реч. Ако имамо у виду нпр. МКР, из прозора за унос података може се генерисати, уредити и одштампати уверење о слободи грађанина за брак. Једним од више начина претраге МКР треба пронаћи грађанина заинтересованог за издавање оваквог уверења, проверити забелешке и примедбе у МКР и кликнути мишем на тастер са натписом Уверење за ћириличну или Uverenje за латиничну варијанту уверења о слободи грађанина за брак. Након тога, програм ће припремљеним подацима о конкретном грађанину попунити одговарајућим текстом зону прозора спремљену за пријем текста. Корисник програма треба да прочита садржај текста, учини неопходне корекције над текстом у садржају као и над изгледом садржаја насталог документа. За те радње на услусзи су му алати од стране моћног уредника текста који је саставни део овог програма.

По завршеној обради документа неопходно је кликнути на тастер за штампање истог или кроз мени на опцију за чување документа у *.rtf формату ради извоза, снимања на диск рачунара и даље обраде у неком другом уреднику за обраду текста (MS Word, нпр.).

Ако, из било ког разлога, корисник пожели да из фокуса програма склони одређене податке - при томе се не мисли на брисање истих, и то је могуће урадити на једноставан начин. На овај начин подаци могу бити издвојени на податке из дана, месеца и године или из месеца одређене године или из читаве године. Податке о датуму, месецу и години издвајања треба унети у поља намењена у ту сврху, као и кликнути мишем на одговарајући тастер. У случају да корисник пожели враћање свих података у фокус програма, треба само да кликне на тастер са натписом Поништи услове.

Програм подржава штампање, попуну законом прописаних образаца - уверења, међународних извода из МК, домаћих извода из МК уз могућност корекције штампања података на обрасце.

Подржан извоз података из МК у екстерну датотеку у MicrosoftExcell формату. Извозом података се омогућава пренос података из једне месне канцеларије у другу или на други рачунар у истој месној канцеларији.

Увоз - Импорт података у базу података
Увоз података из месних канцеларија У МАТИЧНУ КЊИГУ

Програм ЕМатичар у верзији 3.01 подржава мрежни рад, значи, омогућава повезивање више месних канцеларије једне општине у мрежу рачунара ради приступа корисника истим подацима. Да би се омогућила доступност података из једне месне канцеларије другој омогућен је и пренос података, у случају да не постоји могућност умрежавања рачунара из Месних канцеларија једне општине (повезивање рачунара у мрежу закупом телефонских линија, бежично повезивање рачунара у мрежу и сл.). Начин на који је ова радња омогућена изведен је у омогућеном извозу унетих података, у неку од матичних књига стања грађана, у датотеке које је могуће ставити на располагање осталим корисницима овог програма на различитим местима, рачунарима. Под стављањем података на располагање другим корисницима подразумева се пренос података са једног на други рачунар на било који од могућих начина: стављањем на FTP сервер, слање Emailom, копирање на CD медиј, дискету, USB диск... и њихов увоз у одговарајућу матичну књигу на било ком рачунару на који је инсталиран овај програм, користећи алат за увоз података.

...
Припрема програма за рад - Конфигурисање програма
Унос корисника програма

Ниво корисничког приступа програму зависи од привилегија које су му дате при процесу регистрације њега као корисника програма. Администратор програма има највиши степен приступа програму и он врши регистрацију и додељивање права осталим корисницима програма.

Ниво приступа програму је дефинисан кроз 3 степена приступа:

0 - највиши, корисник програма са овим степеном приступа може може користити све могућности програма без икаквих ограничења,
1 - делимично ограничен, корисник програма са овим степеном приступа може може користити све могућности програма без могућности брисања података,
2 - ограничен, корисник програма са овим степеном приступа може користити све могућности програма без могућности уноса нових и измена постојећих као и брисања података.

Нулти - највиши степен приступа програму има администратор. Под степеном приступа програму подразумева се следеће:

- по покретању програма појављује се прозор за унос корисничког назива и приступне шифре,
- корисник мора бити регистрован, додељен му кориснички назив, шифра и степен приступа програму,
- корисник мора бити обавештен о овим подацима,
- податке везане за једног корисника не смеју знати остали корисници.
- корисник мора унети ове податке како би наставио даљи рад у програму,
- подаци морају бити тачно унети иначе, приступ неће бити омогућен,
- по уносу ових података појавиће се главни екран програма,
- у главном менију ће се рефлектовати редукција у односу на степен приступа,
- сви корисници, изузев администратора, неће имати приступ свим ставкама главног менија програма, ставке којима немају приступ биће искључене.

Ком кориснику ће доделити који степен приступа одредиће администратор програма.

Унос података о месном ПОДРУЧЈУ - Месна канцеларија

Унос података о НАЦИОНАЛНОСТИМА

Унос података о ПРЕБИВАЛИШТИМА

Унос података о ДРЖАВЉАНСТВУ

Архивирање података због чувања, предавања на чување у МУП...

Спискови грађана

Програм еМатичар вер. 3.01 располаже алатом за претрагу унетих података по свим матичним књигама по постављеним условима за формирање спискова. Свака од матичних књига може се претражити по два услова: на годишњем нивоу и по месецу у години. Резултат претраге видљив је у табели која доминира читавим прозором. Поступак претраге података:
- поставите услов, ниво године или месеца у години,
- унесите податак о години по којој претражујете податке у четвороцифреном облику, за месец у двоцифреном облику,
- кликните на тастер Списак ....
По извршењу упита списак можете одштампати кликом миша на тастер са натписом Штампај.

Списак рођених Направи списак рођених
Списак венчаних Направи списак венчаних
Списак умрлих Направи списак умрлих
Списак држављана Направи списак умрлих

Уређивање садржаја и изгледа извештаја, уверења и потврда генерисаних програмом.

Кључне речи:

Матична књига рођених, Књига држављана, Матична књига венчаних, Матична књига умрлих ...Извоз података, Увоз података, Попуњавање Законом прописаних образаца, Програм за матичне књиге.

Пријави Google-u Последње ажурирано петак, 17 фебруар 2012 16:20