Карактеристике софтвера

Aутор текста Administrator уторак, 17 мај 2011 17:56 ПДФШтампаЕл. пошта

ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СОФТВЕРА ПРЕДСТАВЉЕНОГ НА http://www.panicimis.in.rs

Функционалан - софтвер обезбеђује исправно извршавање функција које задовољавају потребе корисника када се користи по одређеним условима.

Погодан за употребу
- карактеристика софтвера о обезбеђењу одговарајућег скупа функција за одређене послове и потребе корисника.
Обезбеђено:
•    могућност да се утврди који корисник приступа датотеци и/или бази података и са којом сврхом,
•    опис врсте трансакција (унос података, исправка података, извештавање, ...)
•    могућност да се утврди који корисник са које радне станице приступа датотеци/бази и коју трансакцију врши

Тачан - карактеристика софтвера о обезбеђењу тачних резултата или ефеката његове примене.
Обезбеђено:
•    контрола тачности и комплетности података у датотекама или бази података,
•    контрола откривања губитака података или необрађености података, контрола излазних података.

Интероперативан - могућност повезивања, карактеристика способности софтвера да комуницира са другим софтверским производима.

Усаглашен - карактеристика којом се утврђује усаглашеност софтвера са стандардима, законским и другим прописима.
Обезбеђено:
•    софтвер у свим својим деловима користи једнообразне и усаглашене податке, као што су:
•    дефиниције, термини, симболи, ознаке, скраћенице
•    начин означавања (класификација и шифрирање свих појмова)
•    структура: информациони систем, информациони подсистем, модул, апликација, група програма, програм, подпрограм, процедура
•    подаци: датотека/база података, слог, сегмент базе података, групно поље...

Заштита - сигурност, карактеристика софтвера да заштити податке у случају неуобичајених појава или отказа појединих делова хардвера и заштити података од неовлашћеног коришћења и преузимања.
Заштита је обезбеђена системским софтверским алатима и пројектно-програмским решењем.
Обезбеђено:
•    контрола улазних података,
•    контрола приступа подацима,
•    интегритет података (у случајевима нестанка струје или другим прекидима рада рачунара)
•    ауторизација трансакција,
•    прописан начин извршавања обраде,
•    достављање излазних података овлашћеним особама,
•    варијанте за случај прекида рада рачунара и  мере за поновно покретање програма и опоравак базе података за случај квара хардвера,
•    сваки корисник има корисничку шифру и личну лозинку, и тачно одређена овлашћења за приступ подацима,
•    вођење дневника о пријави на систем, приступу подацима, покретању трансакција,
•    начин редовног чувања података на преносивим медијумима и рестаурацију података са преносивог медијума у случају оштећења података.

Поуздан - карактеристика софтвера да одржава ниво перформанси при коришћењу под одређеним условима. У упутству за коришћење софтвера су наведени елементе од којих зависи поузданост рада,
те утицај грешака које начини корисник. Кориснику су пружене информације на основу којих може контролисати да ли може доћи до непоузданог рада (попуњеност хардверских ресурса, информације о недозвољеним подацима...)

Зрео, дорастао - карактеристика софтвера да спречи отказ који је резултат грешке у њему самом.

Толерантaн на грешке - карактеристика софтвера којом се описује његова способност да обезбеди ниво перформанси при појави софтверских грешака.

Способaн да се врати у претходно стање  - карактеристика софтвера којом се описује његова способност да поново успостави ниво перформанси и опорави податке захваћене отказом.

Расположив - способност софтвера да буде у стању да изврши функцију у датом тренутку, под одређеним условима кориштења.

Употребљив - карактеристика софтвера да буде схваћен, научен, коришћен и прихваћен од корисника када се користи под одређеним условима.

Схватљив-разумљив. Софтверске производе прате упутства за коришћење менија, прозора, тастера, тражење помоћи, порука.

Прегледан, карактеристика софтвера која омогућава кориснику да увек зна која се функција извршава.
Поруке из програма су стандардизоване, разликују се по врсти, лако су уочљиве (поруке о грешкама, упозорења, питања из програма).

Екранске форме, обрасци, прозори су јасни и прегледни.

Погодан је за учење - особина софтвера којом се одређује тежина учења за коришћење од стране корисника.

Оперативан, извршив - карактеристика софтвера да омогући кориснику да ради са њим и контролише га, њиме управља.

Ефикасан - карактеристика софтвера да обезбеди одређене перформансе у зависности од искоришћених ресурса.

Одзив у реалном времену - карактеристика софтвера да обезбеди одговарајући одговор у очекиваном времену (време процесирања, пропусна моћ)  при функционисању софтвера.

Искористивост ресурса  - способност софтвера да пружи очекивани одговор при коришћењу одређених ресурса.

Брзина извршавања.

Погодан за надоградњу - карактеристика софтвера којом се описује способност и могућности промене или надорадње софтвера.

Могућност анализе - обезбеђена могућност да се одреде недостаци или узроци отказа софтвера.

Измењив - способност софтвера да омогући промене у себи.

Стабилан - карактеристика софтвера којом се описује могућност појаве неочекиваних ефеката у раду  софтвера.

Омогућен пробни рад - тестирање.

Преносив - карактеристика софтвера повезана са могућношћу његовог еношења из једног окружења (организационог, кадровског, софтверског) у друго.

Прилагодљив -  карактеристика способности софтвера да се модификује за различита окружења без примене других акција или средстава.

Обезбеђено аутоматско инсталирање - карактеристика којом се описује тежина инсталирања софтвера на рачунар корисника.

Коегзистентан - карактеристика способности софтвера да дели заједничке ресусрсе са другим софтвером.

Документован - Поред Општег приручника уз софтвер испоручујем осталу корисничку документацију. Испорука корисничке документације је обавезна. Корисничка документација је комплетна, једноставна и разумљива, конзистентна.

Подршка коју пружам подразумева:
•    обука кадрова
•    консултантска помоћ
•    одржавање сотфверског производа
•    корективно, адаптивно и перфективно одржавање софтверског производа.

 

Кључне речи:

Карактеристике софтвера, функционалан софтвер, Погодност за употребу, Усаглашен са стандардима, одзив у реалном времену, погодан за надоградњу, толерантан на грешке.

Пријави Google-u Последње ажурирано петак, 17 фебруар 2012 16:56