Аутор

Aутор текста Administrator недеља, 27 фебруар 2011 18:19 ПДФШтампаЕл. пошта

Радна биографија аутора ове презентације

Зовем се Милош Панић. Рођен сам 22.09.1963 у Ваљеву.

По стицању инжењерске дипломе запослио сам се у ваљевском предузећу "Термовод", где сам остао 1 годину. Од 1992 г. и данас радим у Средњој техничкој школи "17. септембар" у Лајковцу на пословима наставника групе предмета из машинства и рачунарства и информатике. До сада сам радио на пословима програмирања на већем броју пројеката, а потписао сам својих 15 програмских пакета, покривши (при томе) разне области рада и примене рачунара. Вредни пажње су свакако сви проргами, али посебно истичем програме П-инфо и Основко намењене стручним сарадницима - психолозима и педагозима основних и средњих школа. За ове програме сам добио награду од стране Савеза педагога Југославије за иновацију у образовању школске 1999/2000 г. Поред образовања, направио сам рачунарске програме и за правничке и адвокатске канцеларије, радио дифузију и новинарство, вођење и праћење пословања, општинску управу, коришћење рачунара... и тд.

Шест програмских пакета писани су за основно и средњешколско образовање. Четири програма (у Стандард и Про варијантама) носе назив Основко и П-инфо. Они су 2000.г. проглашени за иновацију у образовању и њихов аутор је награђен савезном наградом "Васа Пелагић", од стране Савеза Педагога Југославије. Намењени су стручним сарадницима, директорима и наставницима основних и средњих школа. Њиховим коришћењем се побољшава рад свих служби у школи првенствено у домену превентивног рада са ученицима. Подржавају прикупљање, чување и обраду свих података прикупљених о ученицима и наставницима који имају форму кумулативног досијеа. Коришћењем ових програма могуће је кроз програме поставити преко 9000 различитих питања, као и извршити преко 900 различитих врста анализа чији се резултати приказују како у облику табеле тако и графикона ...

Петим програмом, који носи назив Матурко, омогућено је попуњавање документације ученика основних школа користећи рачунар.

Шестим програмом - Дипломко, могућа је евиденција елементарних података о ученицима као и података о оценама из свих наставних предмета, васпитно-дисциплинских и стимулативнох мера, изостанака као и анализа поменутих података на могућим нивоима. Омогућен унос описних оцена.

Седми програм носи назив ОнАир и писан је за потребе радио станица. Његовим коришћењем се у многоме поједностављује (аутоматизиује) рад истих. Садржи алате за планирање програма, базу података о музичком материјалу (фонотека), mp3 и wav плејере са аутоматским умиксавањем (ФадеОут-ФадеИн), еквилајзер по сваком од плејера, модул за регистрацију програма као и модул за снимање телефонских разговора. Поред ових алата ту су и алати за копирање садржаја класичних аудио дискова у wav формат као и алат за конверзију wav фајлова у mp3 и обрнуто ...

Осми програм се зове инРентАр и писан је за потребе општинских служби за послове регистрације корисника градског грађевинског земљишта, обрачун новчане надокнаде за исто, евиденцију уплата, штампање решења о задужењу, штампање опомена за нередовне уплатиоце уз одговарајућу законску затезну камату, итд.

Девети програм се зове ЈустИце - ПраВда и писан је за потребе правних и адвокатских служби, канцеларија. Подржава формирање базе података о странкама, клијентима; разврставање предмета по категоријама; израду трошковника по предметима; планирање обавеза ... Садржи моћан уредник текста уз чије коришћење је могуће креирати било какав документ, акт који се везује уз одговарајући предмет. Подржано је и коришћење текстова закона.

Десети програм је, у ствари, скуп независних програма који корисницима (чије је знање енглеског језика као и рачунарства скромно) у потпуности омогућавају преузимање контроле над радом рачунара. Овај програмски пакет се зове Српски ФајлФолдер Менаџер.

Једанаести програм је писан за потребе одговарајућих служби у општинама у чијем домену је прикупљање података о штетама на објектима и имањима физичких и правних лица насталих као последица дејства неке елементарне непогоде. Овим програмом је могуће вршити евиденцију кроз упис власника објекта са описом штете као и процењеној висини штете изражене у новцу. Поред тога, могуће је вршити израду ранг листе власника оштећених објеката које треба обештетити, ако се обештећење планира.

Тринаести програм носи назив ФотоАлбум. Писан је у намери да омогући преглед графичких датотека (слика) најпознатијих формата. Уз то, омогућава скенирање материјала, промену формата слика као и штампање свих слика из једног фолдера, директоријума у величини коју корисник сам изабере (галерија).

Четрнаести програм именован је речју инКасИт. Намењен је вођењу аутосервиса, комисиона, продавнице, самосталне радње. Сврха програма - употреба рачунара при евидентирању артикала, апарата, справа, делова за апарате - справе, евиденција клијената, евиденција апарата-справа по клијентима и извршеним радњама над апаратима клијената, рачуна о продатим-откупљеним артиклима. Коришћењем овог програма могуће је издавање реверса о примљеном апарату као и израда пријемнице, отварање радног налога, израда отпремнице и рачуна за наплату по извршеним радовима.

Петнаести по реду, мој направљен, програм назвао сам СнимТел. Програм је намењен усмеравању телефонских позива на рачунар ради снимања садржаја разговора и вођење дневника о обављеним телефонским разговорима. Употреба овог програма се препоручује државним и другим установама, предузећима или појединцима који по примљеном телефонском позиву излазе на терен (нпр. ватрогасне бригаде, хитне службе, шлеп службе ...)

 

Кључне речи:

Милош Панић, написани програми, подаци о ученицима, подаци о наставницима, попис, лагер листа, елементарне непогоде, процена штете, социјализација ученика, малолетничка деликвенције.

Пријави Google-u Последње ажурирано петак, 17 фебруар 2012 16:50