Изводи из штампе

Aутор текста Administrator недеља, 27 фебруар 2011 12:40 ПДФШтампаЕл. пошта

 

Изводи из штампе - Написали су о програмима ...


Електронски организатор за основне школе

Информациони систем за основношколско образовање Основко 2.01 један је од ретких домаћих програма за електронско вођење евиденције ученика основних школа. Аутор програма је Милош Панић уз стручну сарадњу магистра психологије и педагогије Радомира Чолаковића. Савез педагога Југославије доделио је Основку награду, <Васа Пелаги ћ > 1999. и прогласио га за иновацију године у образовању. Програм је предвиђен за коришћење на ћирилици (неопходно је да Window s подрж ава ћирилички распоред), и подржава слање извештаја путем електронске поште или факсмодема (обе опције су доступне директно из програма). Постоје стандардна и професионална верзија које се разликују у могућности уношења података о оценама ученика, анализи оцена и штампања школских докумената.

Приликом првог покретања програма неопходно је унети податке о називу школе, месту у коме се она налази и њеном регистарском броју из реш ења о дозволи за рад Министарства просвете Србије (или Републике Српске). Након тога треба унети податке о свим наставницима који раде у школи, називе актива наставника, и наравно, податке о ученицима. Основко је прилагодљив наставном програму сваке школе, јер даје потпуну слободу уноса предмета за све разреде.

Програм омогућава штампање документације (сведочанстава) на завршетку сваког разреда или школовања. Штампана документација је усклађена са званичним обрасцима. За сваког наставника уносе се лични подаци (пол, старост, стручна спрема итд.), подаци о старешинству, предметима које предаје, фонду часова, дневном распореду часова у две смене и подаци о стручној активности. База ученика садржи име, презиме, датум и место рођења сваког ђака, пол, јединствени идентификациони број, податке о изреченим дисциплинским мерама, родитељима (стручна спрема, занимање), удаљености од школе и сл. У базу се могу унети и скениране фотографије ученика, тако да су дани када су ђаци који науче лекције одговарали уместо својих другова одбројани. Велика пажња посвећена је прикупљању информација које су значајне за рад школског психолога и педагога, тј. свих инфомација које чине психолошки профил ученика. Основко нуди преко 600 варијанти извештаја, с више од 9000 променљивих критеријума. Анализе ученика изводе се на више нивоа. Најопштији је ниво школе, затим разреда па одељења. Основни параметри уноса су школска година и разред, али се могу анализирати параметри који не обухватају оцене, изостанке и сл. У том случају се, поред разреда и школске године, као параметри могу наводити место становања, удаљеност од школе, мотивација, интелигенција, проценат надарених ученика, подаци о ученицима који су понављали разред и др. Исто тако могу се формирати спискови ученика по одређеном критеријуму, на пример листе свих ђака, садашњих ученика, или по одељењима, изостанцима, недовољним оценама и сл. Анализа наставника остварива је на основу старешинства, стажа, старости или стручне спреме. После извршене анализе, програм даје леп графички приказ статистике. Графикони се могу извозити у битмапиране графичке датотеке и касније по потреби комбиновати с одговарајућим текстуалним извештајем. Основко је и веома ефикасна алатка за школске психологе и педагоге. За сваког ученика се воде белешке о састанцима са психологом (педагогом) и његовим родитељима. Сарадња педагога с наставницима се такође евидентира у виду посете часовима, њиховом педагошком усавршавању на нивоу школе, а евидентира се и индивидуална сарадња с појединим наставницима. Ради безбедности похрањених информација, програм има уграђен механизам за израду резервних копија базе података. Програму се приступа на три нивоа, у зависности од додељених привилегија конкретног корисника: приступ програму, подацима или и програму и подацима. Сваки од ових нивоа је заштићен лозинком. Уз програм се добија веома исцрпно штампано упутство, које је више него довољно да разјасни све опције којима Основко располаже. Укратко, Основко је претходница програма који ће осавременити домаће школство. Све што смо рекли о Основку важи и за П-инфо, програм истог аутора намењен средњим ш колама.

Горан Димитријевић

Основко 2.01
Милош Панић
Оцена: * * * * *
Изванредно осмишљени програми скројени по мери потреба основних и средњих школа.

FEBRUAR 2003. www.mikro.rs

ПАКЕТ ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Педагози београдских основних и средњих школа заиншересовани за иримену сиецијалних ирограма, Основко r . 2.0 1 и Р -info r .1.01

У серији чланака којима се исказују потребе и могућности да педагози на основу постојећег или инсталираног програма на рачунарима воде тзв. Дневник рада стручног сарадника, односно досијеа ученика, и Просветни преглед је својевремено писао (о развоју и предностима ове праксе). Кад приближимо ставове аутора и оцењивача познатих рачунарских програма у овој области, од мах нам се намеће питање: Да ли постојеће могућности опремања школа и ставови одговорних за реализацију актуелне реформе крче путеве рачунарским програмима за вођење школске документације?

Стручна подршка

Секције педагога (основног и средњег образовања) упознале су Педагошко друштво са својим одлукама из марта 2002. године. У њима се предлаже да се Педагошко друштво избори и омогући педагозима у Србији обуку на познатим основним и неопходним програмима за рачунарску писменост, посебно на специјалном програму Основко r . 2.01 и Р info r . 1.01 (програми намењени стручним сарадницима основне и средње школе). Међутим, у новом "Каталогу" акредитованих програма Министарства просвете и спорта нема ових програма. Министарство просвете и спорта у Републици Србији је знало за постојање ових програма јер је програмски пакет професора Економске школе из Ваљева већ добио награду за педагошког иноватора 1999. године. И Друштво психолога Србије на промоцији пакетпрограма, 15. фебруара 1999. године, повољно је оценило ту иновацију, која нема конкуренцију. Четврта рачунарска трибина, у организацији "Архимедеса", такође је повољно оценила овај програмски пакет. А Педагошко друштво Србије је 15. фебруара исте 1999. године за потребе рада педагога у школи издало посебну публикацију у оквиру Јануарских дана просветних радника. Пакет је представљен и у београдској Основној школи "Илија Бирчанин", деветог фебруара 2002. године, а само месец дана раније и у Основној школи "Исидора Секулић", пред педагозима основних школа Београда. На овим промоцијама су стручни сарадници постављали исто питање: Да ли је с програмом упознато Министарство просвете и спорта и да ли ће програм добити и званичну акредитацију? Иначе, министру просвете и спорта су приликом посете Колубарском округу аутори уручили примерак компакт диска с програмима Основко r .2.01 i Pinfo r . 1.01, уз молбу да их ресорно министарство размотри. Подсетимо да у Србији има око, педесет школа које већ користе ове рачунарске програме и примењују их у свакодневном раду. Имамо ли снажнију и јачу потврду да су програми сами себе потврдили у пракси и без званичне акредитације републичког министарстава?

Потврда у пракси

Свакако да Педагошко друштво Србије и Друштво психолога Србије и организација "Архимедес" треба и даље да се залажу за акредитацију овог пакета. Секције педагога и психолога Београда сматрају да и преко стручних листова и часописа шира стручна јавност треба да се упозна с предностима рачунарског пакета. Смисао и значај примене поменутих пакета је, да подсетимо, успостављање досијеа ученика за који су заинтересовани корисници у школи и ван ње, чиме се прати одрастање и развој личног у детету и код адолесцента док је у основном и средњем образовању.

НАМЕНА

Намена програма Основко r . 2.01 и Р- info r . 1.01 je да одакшаjу, убрзају учине ефикаснијим рад школских стручних служби у праћењу и савладавању свакодневних радних задатака везаних за процес наставе, образовања и васшитања. За коришћење и рад ових програма неопходан је било који IBM компатибилан рачунар подржан Windows 9x оперативним системом. Коришћењем ових програма дата је подршка прикулљању, чувању, обради и презентовању резултата обраде података сврстаних по различитим нивоима, записано је у пропагандном летку уз ове програме.

Међу подацима о ученику, у пакету постоји и простор за стручно мишљење психолога и (посебно) педагога за сваког ученика о његовим развојним специфичностима, где је дата индивидуална оцена. Истовремено се бележи и анализа и сваки резултат, егзактно утврђен у току праћења и истраживања, у уверењу да све информације нису једнако доступне свим корисницима у школи.

Драгослав Мрђен, педагог
7 Просветни преглед 14. новембар 2002

ПЕДАГОШКИ ИНОВАТОРИ ГОДИНЕ

Притиском на дугме до комплетног досијеа о ученику

Професори Економске школе из Ваљева направили компјутерски програме за основну и за средњу школу, уз помоћ којих наставници, педагози, директори у сваком тренутку имају све податке о ђаку

У скоријој будућности, притиском ва дугме компјутера, наставници, педагози, психолози, директори школе моћи ће за неколико тренутака да добију комплетан досије било којег ученика. И то од пола ђака и особина па до оцена, изостанака и васпитно-дисциплинских мера. Овако би отприлике изгледала идеја професора Економске школе из Ваљева, Милоша Панића и Радомира Чолаковића, који су недавно добили престижну награду Савеза педагога Јутославије "Васа Пелагић" - за педагошког иноватора 1999. године.

Програм "Основко, верзија 2.01" намењен је основним школама и по речима аутора, написан је уз потпуно поштовање постављених оквира о бази података од значаја за рад школског педагога и психолога, наставника, директора школа, Одељења за наставни план и програм основних и средњих школа Министарства просвете Репубчике Србије .

- "Основко" подржава израду, вођење и чуванње матичне књиге ученика, психолошко-педагошког досијеа ученика, досијеа наставника, унос и чување оцена за сваког ученика и предмет појединачно, као и унос и чување изостанака и васпитно-дисциплинских мера - објашњава Милош Панић.

Ове могућности има и "П - инфо верзија 1.01" намењена средњим школама, додаје Радомир Чолаковић, уз креирање извештаја за одељенска или наставничка већа на нивоу разреда, одељења , школе, образовног профила...

Програми омогућавају и штампање сведочанстава и диплома, претраживање и проналажење ученика по различитим критеријумима, коришћенње Интернета, размену података између школа и Министарства, а ту је и заштита података од неовлашћеног приступа. Како на крају истичу педагошки иноватори године, поједини сегменти програма су флексибилни, што значи да се могу прилагодити специфичним потребама сваке школе.

С. Димитријевић
Политика, среда 19. април 2000.г.

Секција стручних сарадника педагога основних школа Београда

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

У Основној школи "Исидора Секулић", 13. марта, педагозима београдских основних школа је представљен Информациони систем "Основко 2.01.", који су осмислили програмер наставник и стручни сарадник из Економске школе у Ваљеву .

Неминовност је да пред нама стоји период успостављања информационог или система информисања у образовним организацијама, што подразумева формирање и повезивање база података. У сфери професионалног рада проток информација је чешћи, значајнији и одговорнији од сваког личног информисања грађана. Будући да у школском систему образовања од основне школе до универзитета расте број извора информисања, повећава се и број корисника па је неопходно да се обезбеди усмерен и сигуран проток информација. То значи, сваки од сегмената информационог система ваља обезбедити да се достигне квалитет потпуне кратке јасне и усмерене информације која је под контролом образовне институције и самог система информисања. Кретање и токови информација у новом веку су више десетина пута убрзани техником телефоније, путем интернета, сателитским електронским повезивањем и путевима сателитског преношења електронских пошиљки и телевизијских снимака.

Производ домаће памети

Потреба за потпуним опремањем школе савременим техничким средствима за програмирање, чување и преношење података је већа него икада. Зато су Савез педагошких друштава Србије и Секција школских педагога основиих школа Београда организовали састанак да се педагози упознају са Информационим системом у основношколском образовању који је у фази примене, на тржишту у софвера у Републици Србији. Систем је резултат домаће памети и постоји седам година, а први пут је презентован на Филозофском факултету у Београду, пред професорима и стручним сарадницима основних и средњих школа 1996. године. Секција стручних сарадника педагога основних школа Београда одржала је састанак 13. марта, у Основној школи "Исидора Секулић". Поред приказа књиге спец. педагога Слободана Малушића "Ђачке бриге", издате 2001. године, остварена је и презентација Информационог система "Основко 2.01.", који су реализовали програмер наставник и педагог психолог из Средње економске школе из Ваљева.

Аутори, Панић Милош и Радомир Чолаковић поставили су програм у рачунарској учионици Основне школе "Исидора Секулић". Више пута је овај пројекат имао прилику да освоји дугу путању од готовог изума до персоналних рачунара по основним и средњим школама. На том путу испречила се десетогодишња друштвена криза и немаштина буџета образовања. Да су предности и квалитет овог информативног система за средњу и основну школу показане и демонстриране стручној јавности, казује и освојена престижна награда Савеза педагога Југославије "Васа Пелагић", када су аутори пројекта проглашени за педагошког иноватора у 1999. години.

Предности програма "Основко"

"Основко" подржава израду, вођење и чување података из матичне књиге, успоставља базе података: психолошкопедагошког досијеа ученика, досијеа наставника, унос по четири оцене за сваког ученика током школске године по предметима, и у току осам година прати генерације основаца, од изостанака, васпитно дисцплинских мера до записа и евиденција које воде педагози и психолози по основним и средњим школама рекао је Милош Панић, аутор овог информационог система. Педагогпсихолог Радомир Чолаковић је присутним педагозима указао на предности информационог система "Основко", истичући да је у основи програма фонт који омогућава кориснику рад са прозорима на српском језику. Улога овог софтвера је да убрза квалитетно оспособљавање сваког педагога и психолога за рад са базама података, имајући све на једном месту, од алата до резултата, и до комуникације путем интернета. После презентације и претраживања по базама података вођен је разговор са педагозима на тему: Како убрзати поступак опремања простора за рад педагога и психолога? То подразумева инсталирање рачунара (пентијум од један до четири са монитором 17), са колор штампачем, скенером, модемом, драјверима за модем, УПС, ВЕБ камером, ВЕБ рисивером за презентовање са компјутера и умрежавање компјутера са директоровим компјутером, са секретаровим компјутером и са компјутером у зборници...

Информатичко описмењавање

Педагози сматрају, а то су потврдили и аутори из Ваљева, да за примену овог система, поред елементарног руковања из основа рачунарске писмености у оквиру " Worda а", "Ех c е lla ", "Сог el а" и "А utoCada ", свим стручним сарадницима је неопходна обука ради примене овог специфичног софтвера информативног система "Основко". Обука треба да обухвати све кориснике у школи: руководиоца управних органа и његовог заменика у школи, директора и заменика директора, секретара школе, стручне сараднике, медијатекаре, библиотекаре и задужено лице за одржавање софтвера и хардвера по школама. Могућности школа за овако свеобухватно припремање кадрова за савремени приступ израде информација су скромне. Школе су суочене са јако лошим финансирањем, односно покривањем основних материјалних потреба и плата запослених, а донације и спонзори су још дапеко од школских клупа. Педагог  Јованка Љеваја је замолила присутне заинтересоване за обуку за рад у поменутим програмима основне писмености на компјутеру да се јаве Београдској школи "Мајка Југовића" за завршавање обуке у трајању од неколико недеља. Тренутно се обучавају директори основних школа Земуна.

Предлог

Предлог педагога Земуна, Врачара, Раковице и Чукарице је да школама где има инсталираних рачунарских учионица Савез педагошких друштава Србије и Секција педагога Београда за школску 2002/2003. годину успоставе сталну обуку за "Основка". Предложено је и да се свим стручним сарадницима омогући да прођу још једну етапу школовања ка специјалности којом добијају неопходно средство јаче од оловке, на путу ка реформисању образовања у Републици Србији.

Драгослав Мрђен, педагог
8 Просветни преглед * 2144 * 20. март 2002.

Економска школа у Ваљеву

ПРОФИЛ ИЗ РАЧУНАРА

Посебан печат раду ове изузетне школе даје психолошка служба, која, између осталог, води савремену евиденцију о ученицима и резултатима целокупног васпитно-образбвног процеса.

Економска школа "Ваљево" у Ваљеву је током 60 година свога постојања, унапређивала организацију, садржаје и методе васпитнобразовног рада са ученицима, технички и технолошки модернизујући наставу, те је у знатној мери подигнут квалитет рада школе, њен друштвени положај и однос ученика према школи. Свему овоме посебан печат је дала и школска служба саветовања, односно психолошко-педагошка служба, коју данас чине школски психолог и социолог.

Материјални чиниоци школске службе саветовања битан су услов за њен успех. Ради подизања квалитета саветодавног и васпитног рада, дијагностицирања и решавања проблема ученика, психолошкопедагошка служба Економске школе "Ваљево" већ неколико година у свом раду користи рачунар пентиум последње генерације ласерски штампач и скенер као и средства за аудио и визуелно снимање. Тако је знатно олакшано проучавање педагошке и школске документације и обављање разноликих истраживања.

 

Увиђајући проблеме у раду психолошких и педагошких служби основних и средњих школа, пре свега у структуирању педагошке и психолошке евиденције о ученику и уопште о резултатима васпитнообразовног процеса школски психолог у Економској школи "Ваљево"  Радомир Чолаковић и професор техничке школе "17. септембар" из Лајковца Милош Панић , прихватили су се великог посла и направили компјутерски пакет програм П-инфо верзија 1.01 , информациони систем у образовању, за савремено вођење евиденције о ученику и резултатима целокупног васпитно образовног процеса.

Презентације сведоче

Програм се иначе, већ користи у Економској школи "Ваљево" и показао се изванредним, о чему сведоче и презентације овог програма у Министарству просвете Републике Србије у Савезу педагошких друштава Србије и на Секцији школских психолога у Београду. Програм је написан, уз потпуно поштовање постављених оквира о бази података од значаја за рад школског педагога и психолога у школи, у Министарству просвете Републике Србије - одељењу за наставни план и програм. Овај програм омогућава израду, вођење и чување психолошко педагошког кумулативног досијеа ученика, израду, вођење и чување досијеа наставника. Исто тако, програм омогућује креирање и безбедно чување извештаја - анализа васпитнообразовних резултата за потребе стручних сарадника психолога, педагога, одељењских и наставничких већа на аналитичким нивоима општи ниво, ниво разреда, ниво одељења (преко 500 различитих анализа података са резултатима приказаним у облику табела и графикона) као и евиденцију ученика по наставним периодима, одељењима, разредима, образовним профилима и на нивоу школе. По овом програму "иде" и креирање и штампање спискова ученика по свим могућим критери ј умима, претраживање и проналажење ученика, као и радни подсетник - планер стручног сарадника. Архивирање и пренос података на магнетне медије ради њиховог чувања, коришћења кроз догледно време, такође је једна од могућности овог програма, затим коришћење интернета за размену било којих података између школа и Министарства, преко електронске поште (из програма директно), као и заштита података од неовлашћеног приступа у два нивоа, кроз привилегован приступ само програму, или програму и подацима. У програм је имплементиран опсежан систем за помоћ кориснику програма који треба да му помогне при превазилажењу евентуалних проблема, недоумица, инсталација програма је аутоматизована, а поједини сегменти програма су флексибилни (могу се прилагодити специфичним потребама школе). Програм је у потпуности урађен на српском језику (изузев незнатног број а порука које су на нивоу оперативног система и на које се не може утицати).

Скупо, али вреди

Нарочито је интересантан и пажње вредан део програма под називом Кумулативни доси|е ученика , који представља  базу података о ученику и има задатак да системски прати развој и понашање ученика. Помоћу досјеа се акумулирају подаци о сваком ученику на научној основи, управља се развојем и понашањем ученика и обезбеђује правилан приступ проблемима њихове личности. Затим, омогућава се ефикасно и благовремено предузимање превентивних педагошких и психолошких корективних мера и економично структуирање радног времена и менталне енергије педагога и психолога. Отвара се већи временски простор за директан саветодавни рад са учеником, за рад у четири ока, за ефикаснији контакт са ученицима и њиховим породицама. Наравно, омогућава се комуникација између школа, као и сарадња на релацији стручни сарадник - разредни старешина - директор школе. На основу расположивих података могуће је и формирање педагошког и психолошког профила личности ученика.

Мора се признати да је психолошко-педагошка служба под условом да јој се осигурају максимални услови за рад скупа, али њен рад се вишеструко исплати и оправдава све оно што се у њега улаже. И кад би се гледало са становишта доприноса који ова служба у Економској школи <Ваљево> даје унапређивању наставе и  васпитања , развоју и афирмаци|и  личности ученика, онда ниједна цена није  висока, јер је данас ученику потребан човек који ће интензивно  пратити његов  развој, показати разумевање за његове проблеме и бити у стању да му пружи стручну помоћ кад је најпотребнија.

 

Наташа Аћимовић, проф.

Радомир Чолаковић, проф.

13. октобар 1999. * 2049 * Просветни преглед 5

Кључне речи:

Пакет за документацију, стручна подршка, потврда у пракси, педагошки иноватори године, производ домаће памети, информатичко описмењавање, профил из рачунара.

Пријави Google-u Последње ажурирано петак, 17 фебруар 2012 16:44